keskiviikko 7. huhtikuuta 2021

Saatteeksi

 Puheopetuksessa käytettävät tavanomaisimmat motoriset harjoitukset ovat tässä yhdistetyt löyhäksi kokonaisuudeksi saman aiheen piiriin.

Ensimmäinen tarina esittelee, toinen kertaa motoriset harjoitukset. Koska oppilaan harjoitukset valitaan yksilöllisesti, ovat kertomusten juonet väljät, osa voidaan jättää vähemmälle huomiolle, joitakin osia pitää korostaa.

Ensimmäinen tarina päättyy äänteiden r ja s kokeiluun. Toinen tarina vaihettuu äänne-, tavu-, sana- ja lausetason harjoituksiksi.

Koira-aihe yleensä kiinnostaa lapsia, toivottavasti myös opettajia, joiden virka ei toki ole mikään koiranvirka.

Alun perin Teuvalla 20. joulukuuta 1983

Tapio Hokka


Dino Saurus-juttu oli aikoinaan kehitettävä eräälle pojalle, joka suostui yhteistyöhön vain, jos puhuisimme dinosauruksista. Hän opetti minulle niistä paljon. Ja oikea äännekin siinä ohimennen löytyi.

S-satu käyttää s-äänteen harjoittelussa eri apuäänteitä. Onko se hyvä vai huono tapa? Käytin niitä kuitenkin.

Karvakorvat-aineisto on kissaystäville. Usein aloitinkin oppilaan kanssa kysymällä: Kissa vai koira?

Kotiopetus tuli ajankohtaiseksi, kun erityisopetusta Teuvalla supistettiin, enkä pystynyt enää ottamaan hoteisiini alle kouluikäisiä. Aineisto on tarkoitettu kotiväen mietittäväksi, kun lapsen puheessa ennen kouluikää on jotakin ongelmaa.

Joulujuttu on nukketetteriesitys.

Sakke sävelsi lauluja Kulkukoiratarinaan.

T. H.