Kotiopetus

 

Kotipuheopetusta esikouluikäisille


Jos tapa, jolla puhutaan, kiinnittää huomiota enemmän kuin se asia, josta puhutaan, on kysymys puhehäiriöstä. Valitettavasti koulussa lapsi kohtaa tässä suhteessa varsin suvaitsemattoman ympäristön.


Viime vuosina on todettu erilaisten puhehäiriöiden lisääntyneen kouluun tulevien keskuudessa. Toisaalta puheterapiaan pääsy on vaikeutunut terapeuttipulan vuoksi. Lievemmin äännevirheiset r- ja s-lapset ovat saaneet odottaa pitkään ( turhaan ) vuoroaan.


Mitä kodit voisivat tehdä


Lapsen kaikki oppiminen tapahtuu omassa, yksilöllisessä rytmissä. Jos hän on muuten normaalisti kehittynyt, ei p i e n i ä viivästymiä puheen kehityksessä kannata ottaa vakavasti. Kotona voitaisiin tasoittaa kouluun tulevan lapsen tietä tarkistamalla hänen puheensa laatu ja tarvittaessa leikkiä hänen kanssaan "puheleikkejä".


Lapsi oppii puhumaan matkimalla perheenjäsenten puhetta. Jos hänelle aina "lässytetään", hän oppii lässyttämään. Normaali puhekieli on hyvä malli, "tavallinen" keskustelu vie lapsen luonnollista kielellistä kehitystä eteenpäin.


Kun lapsella on todettu äännevirhe, esim. 5-vuotistarkastuksessa, eikä puheterapeutille saada aikaa, kotona voidaan asian hyväksi yrittää tehdä jotakin:


Alkuhavainnot

     1.   Lapsi on siis muuten kehittynyt normaalisti eikä 
        esim. kuulossa ole vajausta.

     2.   Tarkistakaa peilin ääressä, miten lapsen kieli toimii.
           

     3.   Miten rennot suunseudun lihakset ovat. 

     4.   Miten eriytynyt leuan liike on. 

     5.   Miten hengitys toimii. 
( Katso tästä toiminnoista. )

Yhteenveto


- Jos normaali kehitys,

- jos ei varsinaista elimellistä vikaa,

=> harjoitteluun voi ryhtyä.

=> ! Muussa tapauksessa vain asiantuntijan tutkimuksen jälkeen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti